Mitja Godnjavec s.p. | Beblerjev trg 1, 1000 Ljubljana | 031 871 097 | parketi.godnjavec@gmail.com